सगरमाथा सप्तरंगी काष्ठ फर्निचर उद्योग

प्रोः शिवनन्दन कुशवाहा
मोः ९८२५७२८७८१

ठेगानाः कञ्चनरुप नगरपालिका-१२ रुपनगर, (शंकर मा.वि. स्कूल छेउमा)

यहाँ, बक्स पलङ्ग, थ्री पिस दराज, ड्रेसिङ्ग टेबल, डाइनिङ्ग टेबल, सोफा सेट, काठको झ्याल, चौकस, ढोका, सिसाको पल्ला, जालीको पल्ला बनाइनुका साथै अर्डर अनुसारको बुट्टा तथा अन्य फर्निचरका सामानहरु सुपथ मुल्यमा पाईन्छ ।

No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.No description available.No description available.
No description available.
No description available.No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.