भान्जा मोटर पार्टस् एण्ड मर्मत सेन्टर

भान्जा मोटर पार्टस् एण्ड मर्मत सेन्टर
प्रोः पिन्टु राय
मो. नम्बरः ९८२७७७१०३६, ९८११३८६२३६
ठेगानाः बेल्का नगरपालिका-१ आम्बासी, उदयपूर
यहाँ ट्रयाक्टर सम्बन्धी सम्पुणर् काम गरिनुका साथै पार्टस्हरु पनि सुपथ मुल्यमा पाईन्छ ।
(नोट ः इलेक्ट्रिक वेल्डिङग पनि गरीन्छ ।)
हामी कहाँ ट्रली (नयाँ तथा पुरानो मर्मत), थ्रेसर बनाइनुका साथै लेथ सम्बन्धी सम्पुणर् कार्य गरिन्छ । साथै सेल्फ डाइनामो वाईरिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गरीन्छ ।
अन्य जानकारी तथा सेवाका लागि सम्पर्क गर्नुहुन हार्दीक अनुरोध गर्दछौं ।